THÔNG BÁO BẢNG GIÁ MỚI ONECOIN

Hôm nay 30.08.2016, Onecoin đã bắt đầu áp dụng bảng giá mới. Giá của các gói đầu tư đã tăng lên khoảng 6-7% so với giá cũ. Tỷ giá được áp dụng là 31.000VND/Euro. 

Chênh lệch tỷ giá này được sử dụng cho việc chi phí vào mặt bằng và các hoạt động kinh doanh của Onecoin tại Việt nam.

Như vậy, nhìn lại chặng đường Onecoin đã đi qua. Triển khai tại Việt Nam từ tháng 01/2015. Tỷ lệ quy đổi lúc đó chỉ có 4 Tokens đổi 01 Onecoin, Nhưng hôm nay Tỷ lệ quy đổi đã lên đến 70 Tokens mới đổi được 01 Onecoin.

Onecoin đang tạo ra một hệ sinh thái gồm rất nhiều các tiêu chí làm tăng giá trị cho đồng Onecoin.

Hiện nay Onecoin đang bắt đầu thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Onecoin. Bước tiếp theo nữa là thu hút các Ngân hàng, Quỹ đầu tư, Quỹ tín dụng, Bảo hiểm...

Tương lai với Onecoin rất rõ ràng, Ngoài đầu tư với Onecoin ra thì còn có thể tham gia kinh doanh. 

Hiện có rất nhiều người hoàn toàn thay đổi cuộc sống tốt hơn khi kinh doanh cùng Onecoin