• Token là gì? Tại sao lại nhân đôi số Token?

    Token là gì? Khi bạn mua bất kì một gói khóa học nào (4 triệu đ; 16,8 tr, 32,5 tr, 96 tr, 159 tr...trong đó 30 Euro là phí để mở tài khoản) số tiền này sẽ được quy đổi ra một tài khoản gọi là Tokens, ...

    2016-12-02 225 lượt xem Chi tiết →
  • Hướng dẫn mua (nâng cấp) các gói đầu tư Onecoin

    Bạn là một người đang muốn đầu tư với onecoin, bạn đã giành nhiều thời gian để tìm hiểu về Onecoin mà chưa biết cách thế nào để nâng cấp (mua) gói của mình trong onecoin. Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn...

    2016-12-02 171 lượt xem Chi tiết →